Европейско финансиране

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-14237-C01 
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
Бенефициент: ДИМА СТИЛ - БЪЛГАРИЯ ООД
Обща стойност 10 000,00 лв.,
от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.09.2020 г.
Край: 17.12.2020 г